Dotace na profesionalizaci svazku

Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka získal v roce 2021 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 tisíc Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Profesionalizace DSO Lesy Policka". Dotace byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD02 určeného na Podporu svazků obcí a použita bude na částečnou úhradu výdajů spojených s činností výkonného ředitele DSO a účetní DSO v letošním roce.

— 29. června 2021, Luboš Binar



© 2011: Miloš Berka    správce webu: Luboš Binar