Dokumenty DSO Lesy Policka:

Závěrečný účet DSO Lesy Policka za rok 2018

DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůve znění pozdějších předpisů
zveřejňuje Závěrečný účet (vyúčtování fin. vztahů) Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka za rok 2018 projednaný a schválený Valnou hromadou DSO Lesy Policka dne 4. 6. 2018 pod č. usn. 4/2/2019

Přílohy:


Vrátit se zpět


© 2011: Miloš Berka       správce webu: Luboš Binar