Dotace na profesionalizaci svazku

logo Královéhradeckého kraje
logo Královéhradeckého kraje

Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka získal v roce 2017 neinvestiční dotaci ve výši 40 tisíc Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Profesionalizace DSO Lesy Policka". Dotace byla poskytnuta z dotačního programu Královéhradeckého kraje "17RRD02 Podpora svazků obcí" a použita bude na částečnou úhradu výdajů spojených s činností výkonného ředitele DSO a účetní DSO v letošním roce.

— 5.9.2017, Luboš Binar

Den s lesníkem

Den s lesníkem

K desátému výročí založení DSO Lesy Policka jsme ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov uspořádali akci s názvem Den s lesníkem.

Vzdělávací akce byla určená pro první stupeň základních škol sdružených obcí.

Vlastní akce probíhala v lokalitě Žděřina za pěkného počasí.  Slavnostní zahájení  provedli trubači, po přivítání se děti se rozdělily do skupin a vyrazily do lesa.

Pro 150 zúčastněných dětí byla připravena trasa se sedmi stanovišti, kde se seznámily s hospodařením a prací v lese, kterou si děti mohly vyzkoušet samy přímo na místě, například sázení stromků. Nebo formou her či soutěže vychovávat vzrostlý les, měřit výšku stromů, počítat stáří stromů, nebo řezání ruční  pilou. Poznávání druhů dřevin podle listů stromů, šišek nebo dřeva.

Nechyběla ani ukázka vlastní techniky, traktoru s vyvážecím vlekem, přibližování dřeva koněm a následné vyvážení dřeva z porostu.

Další zastavení bylo zaměřeno na myslivost a sokolnictví, kde se děti dozvěděly, která zvěř v lese žije a co musí lesník sledovat, aby les ochránil před škodami zvěří.

Jedno ze stanovišť si připravil pracovník z AOPK CHKO Broumovsko v širokém pojetí od vzniku života na Zemi až po ochranu přírody.

Na závěr celé akce jsme pro děti připravili občerstvení formou koláčů a limonády i s pozorností od nás . Akce měla pozitivní ohlas a velkým zájmem od zúčastněných.

Podívejte se do fotogalerie na obrázky z vydařené akce.

— 25.7.2017, Luboš Binar

Získali jsme finanční podporu z Královéhradeckého kraje

logo Královéhradeckého kraje
logo Královéhradeckého kraje

V roce 2017 jsme získali podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje Profesionalizace řízení svazku obcí. Dotace slouží jako částečná úhrada nákladů na manažera svazku a účetní činnost.

— 17.6.2017, Luboš Binar

« starší články novější články »


© 2011: Miloš Berka    správce webu: Luboš Binar