Dokumenty DSO Lesy Policka:

Závěrečný účet DSO Lesy Policka za rok 2016

DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
zveřejňuje
Závěrečný účet (vyúčtování fin. vztahů) Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka" za r. 2016

Přílohy:


Vrátit se zpět


© 2011: Miloš Berka       správce webu: Luboš Binar