Dokumenty DSO Lesy Policka:

Návrh závěrečného účtu DSO Lesy Policka za rok 2015

DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje

návrh závěrečného účetu (vyúčtování fin. vztahů) Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka" za r. 2015

Přílohy:


Vrátit se zpět


© 2011: Miloš Berka       správce webu: Luboš Binar