Poskytnutí dotace na profesionalizaci svazku

Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka získal v roce 2024 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 63 tisíc Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu "Profesionalizace DSO Lesy Policka". Dotace byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 24RRD02 určeného na Podporu svazků obcí a použita bude na částečnou úhradu výdajů spojených s činností výkonného ředitele DSO a účetní DSO v letošním roce.

— 1. června 2024, Luboš Binar© 2011: Miloš Berka    správce webu: Luboš Binar