Dokumenty DSO Lesy Policka:

Závěrečný účet DSO Lesy Policka za rok 2022

DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Závěrečný účet (vyúčtování fin. vztahů) Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“ za r. 2022, který byl projednán a schválen na jednání Valné hromady DSO Lesy Policka dne 27. 6. 2023 usnesením č. 4/2/2023.

Přílohy:


Vrátit se zpět


© 2011: Miloš Berka       správce webu: Luboš Binar