Dokumenty DSO Lesy Policka:

Návrh Závěrečného účtu DSO Lesy Policka za rok 2022

DSO Lesy Policka v souladu s § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje návrh závěrečného účetu (vyúčtování fin. vztahů) Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka za rok 2022.


Vrátit se zpět


© 2011: Miloš Berka       správce webu: Luboš Binar